تست روانشناسی شکل و رنگ

از میان 9 شکل زیر ، تصویر مورد علاقه خود راانتخاب کنید . توجه داشته باشید که رنگ و شکل ، هر دو برای شما خوشایند باشند

 

 

تصویر شماره 1

 

'معقول و سازگار'

در زندگی به رفتار و عشق ساده و بی پیرایهاهمیت می دهید. دیگران به شما اعتماد می کنند. به دوستان نزدیک خود امنیت و آرامشمی دهید. اطرافیان به عنوان شخصی خونگرم و با محبت شما را تحسین می کنند.. از مواردپیش پا افتاده و کلیشه ای دوری می نمایید. لباس و پوشش شما ساده ولی آراستهاست.

 

 

تصویر شماره 2

'تحلیل گر، قابل اعتماد و متکی بهخود'

حساسیت کنونی شما همیشگی است. همیشه تمایلدارید که اطراف خود را با چیزهای زیبایی محصور کنید تا مورد توجه دیگران قرارگیرید. فرهنگ نقش مهمی در زندگی شما دارد..خود را با وقار و کم نظیر می دانید وبه سطح فرهنگی افرادی که با آنها در ارتباط هستید، اهمیت می دهید.

 

 

تصویر شماره 3

'آسوده خاطر ، سرحال و بانشاط'

عاشق زندگی آزاد هستید و سعی می کنید کهحداکثر استفاده و لذت را ببرید. اعتقاد دارید که هر فرد فقط یک بار زندگی می کند. نسبت به مسائل مختلف بسیار کنجکاو و صادق هستید هیچ چیز برایتان بدتر از مقید بودنو محدود کردن نیست. همیشه آماده و مشتقاق رویدادهای غیر منتظره هستید.

 

 

تصویر شماره 4

'مستقل و نامعلوم'

خواستار زندگی آزاد و بدون وابستگی هستید تاخودتان مسیر زندگی را مشخص سازید. تمایل هنرمندانه ای در کار و فعالیت های خوددارید. به آزادی خود اعتقاد دارید و بعضی اوقات کارهایی می کنید که برخلاف موردیاست که از شما انتظار می رود. شیوه زندگی شما بسیار فرد گرایانه است. برطبق عقاید وباورهای خود زندگی می کنید و از تقلید خوشتان نمی آید.

 

 

تصویر شماره 5

'دورن گرا ' احساس و متفکر'

ترجیح می دهید تنها باشید تا این که بحث و گفتو گوی کلیشه ای با دیگران داشته باشید. رابطه ی محکمی با دوستان خود دارید و اینکار به شما یک آرامش درونی را که به آن احتیاج دارید، تقدیم می کند. از سطحی بودنبیزارید. می توانید برای مدت طولانی تنها باشید و خیلی کم خسته میشوید

 

 

تصویر شماره 6

'عمل گرا، مطمئن به خود و ماهر'

مسئولیت زندگی خود را به عهده می گیرید و بهرفتار و کار خود بیشتر از شانس اهمیت می دهید. مسائل مختلف را به صورت عملی و سادهحل می کنید. نگاه واقع بینانه ای به اتفاقات روزمره زندگی دارید و سعی دارید مسائلرا بدون تزلزل حل کنید.

 

 

تصویر شماره 7

'آرام و محتاط'

شما شخص بی تکلف، راحت و محتاطی هستید. بهراحتی دوست پیدا می کنید  اما از خلوت خود لذت می برید. بعضی اوقات دوست دارید تنهاباشید تا به معنای واقعی زندگی بیندیشید و لذت ببرید. به آرامش احتیاج دارید،بنابراین به مکان های مخفی زیبایی می روید. اما  گوشه گیر نیستید با این کار آراممی شوید و سپاسگزار زندگی خواهید بود.

 

 

تصویر شماره8

'عاطفی ، خیال پرداز و احساساتی '

شخصی بسیار حساس هستید. از دید منطقی وعاقلانه به مسائل نمی نگرید. احساس تنها چیزی است که برایتان مهم است. همچنین رؤیاو آرزو در زندگی تان با اهمیت می باشد. نسبت به افرادی که احساسات و عواطف رانادیده می گیرند و فقط منطق برایشان مهم است، بی اعتنا هستید، و اجازه نمی دهید کهاحساسات و روحیه شما محدود شود.
 

 

تصویر شماره 9

'فعال و اجتماعی '

به ریسک در زندگی علاقه مندید. دوست داریدکارهای متفاوت و جالبی انجام دهید و یا از دیگران بیاموزید. از یکنواختی زندگیبیزارید و دوست دارید نقش فعالی در کارها داشته باشید مایلید در همه کارها پیشقدمباشید

/ 0 نظر / 17 بازدید