زندگی یعنی
گرفتن دستان عشقت
نگاه کردن در چشمان عشقت
تپیدن قلبت برای عشقت
نفس کشیدن از بازدم نفسهای عشقت
داشتن اغوش عشقت
سکوت در برابر عشقت
خواستن بهترینها برای عشقت
یعنی به عشق معشوقه ات لحظات را گذراندن
زندگی زیباست

/ 0 نظر / 20 بازدید