زندگی یعنیگرفتن دستان عشقتنگاه کردن در چشمان عشقتتپیدن قلبت برای عشقتنفس کشیدن از بازدم نفسهای عشقتداشتن اغوش عشقتسکوت در برابر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
آبان 92
3 پست
دی 91
1 پست
مهر 90
4 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
1 پست